Memperkenalkan Madrasah Menuju Madrasah Yang Hebat

Letak geografis dari suatu sekolah sangat menentukan perkembangan dan kemajuan dari suatu Lembaga Pendidikan (Madrasah), dimana posisi letak dari suatu Madrasah apa bila mudah di jangkau dengan akses jalan yang memadai serta mudah dilihat oleh banyak masyarakat, tentu akan menjadi suatu kemajuan tersendiri bagi suatu Pendidikan Madrasah tersebut.

Dimulai sekitar sekian  tahun yang lalu setelah gempa mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan berbagai upaya untuk kemajuan Madrasah senantiasa selalu dan sangat diupayakan kemajuannya. Terlihat dari upaya dan usaha dari tahapan- tahapan, dan perubahan-perubahan pandangan serta keinginan untuk mengembangkan dan mengupayakan agar Lembaga Pendidikan Madrasah akan mengalami peruhahan dan kemajuan. Pergantian-pergantian dari pimpinan satu dengan pergantian ke pimpinan yang lain, tidak lepas dari daya upaya akan keinginan untuk senantiasa memajukan Madrasah.  Didukung oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar sekolah, sedikit demi sedikit baik akses jalan menuju Sekolah Madrasah akhirnya dapat terwujud dan terpenuhinya jalan yang memadai sehingga akses dapat dijangkau ke sekolah Madrasah dengan mudahnya dapat di kunjungi.

Hal tersebut memanggil dan membuat semangat bagi setiap Pimpinan maupun staf Pengajar serta Staf Kantor berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginan menjadi suatu Lembaga Pendidikan Madrasah yang Hebat. Semua berupaya memperkenalkan dan memasyarakatkan serta menunjukkan, keberadaan Madrasah yang ada di tengah kampung penduduk masyarakat, yang dulunya banyak yang belum mengetahui keberadaan dari Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Bantul, sedikit demi sedikit dan lambat laun dengan upaya mati-matian dengan memperkenalkan lewat sosialisasi dan pemasangan baleho/ plakat-plakat penunjuk arah yang menunjukkan posisi Lembaga Pendidikan Madrasah Negeri 8 Bantul, akhirnya dapat dikenal oleh masyarakat dilingkungan kecamatan Dlingo dan diluar kecamatan Dlingo. Sampai saat ini alkhamdulillah dengan upaya dari berbagai Kerjasama antar pegawai, kekompakan dari antar Guru dan Karyawan dan sholitnya antara Pimpinan dan kepala TU nya, alkhamdulillillah dapat mewujudkan impian impian dari keinginan untuk memajukan MTs. Negeri 8 Bantul yang hebat. Lingkunan sekolah yang cukup nyaman untuk belajar, baik kenyamanan keamanan serta keindahan dapat selalu ditingkatkan demi kemajuan Madrasah yang kita damba-dambakan yaitu Madrasah yang hebat dan bermartabat semoga segera terkabul dan terlaksana. Aamiin…

Walaupun berat untuk menuju ke hebatnya dan bermartabatnya suatu Madrasah, tapi hal itu tidak mematahkan semangat kerja sama antara Kepala Madrasah, kepala TU, di bantu oleh semua Guru dan Karyawan yang memang itulah yang menjadi keinginan kita Bersama.

Hal ini sesuai dengan slogan baru, Madrasah Hebat Bermartabat, yang dicetuskan langsung oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam awal Februari ini.
“Mulai tahun 2018 ini, kita mengusung semangat baru dengan slogan Madrasah Hebat Bermartabat,” demikian diungkap oleh Direktur KSKK Madrasah, A. Umar, MA.

Semoga daya upaya yang memang sudah diimpikan sejak lama oleh MTs. Negeri 8 Bantul, alkhamdulillah upaya-upaya dari Kepala-kepala pada era dahulu sampai sekarang yang senantiasa ingin sekali mewujudkan Madrasah yang Hebat dan bermartabat sedikit dapat terwujud, walaupun masih jauh dari jangkauan dan kesempurnaan yang kita inginkan semua, namun upaya-upaya dan kemajuan demi kemajuan selalu ada suatu peningkatan yang cukup menggembirakan dan menuju ke memuaskan dibandingkan dari tahun-tahun yang lalu. Kurang lebih dari kesekian  tahun demi tahun  berjalan lika-liku perkembangan kemajuan MTs. Negeri 8 Bantul yang sudah melalui pergantian kepemimpinan, kemajuan demi kemajuan sudah bisa kita rasakan beriringan dengan kemajuan lingkungan dan akses jalan menuju Sekolah, walaupun letak geografis dari Sekolah memang berada di tengah- tengah masyarakat.

Sukses dan maju terus semoga menjadi Madrasah yang kita inginkan Bersama…

Trimakasih………….

Oleh : Drs. Dalgiyono

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares